Locaties

Locaties

Leefstyl vindt het belangrijk dat de locatie zich (letterlijk en/of figuurlijk) op kleine afstand van de doelgroep bevindt, om de drempel tot deelname zo laag mogelijk te houden.

Wanneer een groep gevormd wordt zal een locatie worden gekozen zo dicht mogelijk bij de deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld een locatie in het gemeenschapshuis zijn. 

Belangrijk is dat clienten zich daar veilig voelen. Geheel ook in lijn met de RIVM maatregelen t.o.v. Corona bestrijding.