CooL - Coaching op Leefstijl

CooL - Coaching op Leefstijl

CooL staat voor Coaching op Leefstijl en deze gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is per 1-1-2019 opgenomen in de basiszorgverzekering, zonder gevolg voor het eigen risico. Deelname is kosteloos maar zeker niet vrijblijvend! Er wordt verwacht dat je alle sessies aanwezig bent en ook tussen de sessies actief aan de slag gaat met je zelf geformuleerde verbeterstappen. 

Wat kan de CooL voor jou betekenen? 
Leefstijl is de verzameling van gewoontes en gedrag én de keuzes die je gedrag en gewoontes bepalen. Leefstijl heeft invloed op je gezondheid. Dus ook je gedrag, gewoontes en keuzes beïnvloeden je gezondheid. 

Het leefstijltraject: 

  • Geeft je meer inzicht in jouw keuzes en gewoontes. Hoe werkt dat voor jou en welke keuzes beïnvloeden jouw gezondheid en welbevinden.
  • Leert je gezonde keuzes te maken die voor jouw gaan werken.
  • Helpt je realistische doelen te stellen ten aanzien van jouw gezonde leefstijl.
  • Stimuleert je gezonde keuzes om te zetten naar gezonde gewoontes voor blijvend resultaat. 

Hoe kan ik me aanmelden? 
Jouw huisarts kan je doorverwijzen naar een leefstijlcoach in jouw regio. Je kunt ook rechtstreeks contact met mij opnemen, maar je hebt dan nog wel een verwijzing van je huisarts nodig.