Privacyverklaring

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website www.leefstyl.nl bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Het doel van de gegevensverwerking

Leefstyl gebruikt uw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan u te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt nadat u ja hebt gezegd op het coachingstraject of een overeenkomst met ons sluit. 

Het intakeformulier verwerkt Leefstyl voor de volgende doeleinden: inzicht krijgen in de problematieken die spelen met betrekking tot de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om u op de juiste manier te kunnen begeleiden, het opstellen van de factuur, tussentijdse evaluatie van het coachingstraject en begeleiding tijdens de sessies. Leefstyl verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en deze worden alleen verstrekt aan derden met uw toestemming. 

Leefstyl zal uw gegevens, indien noodzakelijk en met uw toestemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere zorgverleners in geval van aanvullende behandeling). 

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

We verwerken ook persoonsgegevens,; zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van uw betaling via de boekhouder, en wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn,; zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Statistieken / Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Aanalytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics. 

Gebruik van cookies

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Digitaal nieuws/blogs

Wij bieden nieuws/blogs waarmee wij onze relaties willen informeren over nieuws omtrent onze diensten en leefstijl gerelateerde informatie. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere e-mail bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden. 

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Wanneer u een klantrelatie met ons heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens opvragen die wij van u bewaren. Indien deze onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Bewaring persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met u en/of de opdrachtgever is afgesproken. 

Contactgegevens

Leefstyl
Kitty Bisschops
Geysselberg 4
5856BA Wellerlooi
Telefoon: 06-15661569
E-mail: info@leefstyl.nl
KvK nummer: 77991427
Banknummer: NL05 ABNA 0880 1778 88

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.

Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.